Din integritet är viktig för oss

Vi tycker att integritet är viktigt. Här följer en kort förklaring till hur vi ser på dataskyddsförordningen. Vi behandlar personuppgifter för att hjälpa våra kunder att nyttja sin tjänst. För att reglera att vi följer de regler och förväntningar som finns på oss jobbar vi aktivt med att ha biträdesavtal mellan oss och de personuppgiftsansvariga. I de fall du besöker vår hemsida, registrerar dig våra nyhetsbrev, söker jobb eller jobbar hos oss behandlar vi dig däremot som personuppgiftsansvarig.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar enbart de uppgifterna som vi får från våra kunder, eller de uppgifterna som du själv ger oss, för ändamålet att kunna leverera våra tjänster. Vi behandlar bara dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra kunders ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Hur lagras vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer hos oss, samt av oss utsedda underleverantörer. Vi säkerställer att våra underleverantörer säkerställer lever upp till samma skyldigheter som vi har genom att skriva avtal med dem, samt vid oannonserade tillfällen göra kontroller för att se till att de efterlever det vi kommit överens om. Uppgifter som vidarebefordras till andra används endast för att tillhandahålla de tjänster som vi utvecklar åt våra kunder. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning GDPR. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i rollen som personuppgiftsansvarig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som till exempel bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas. I de fall vi är ett personuppgiftsbiträde hänvisar vi till de personuppgiftsansvariga. Är du osäker på vem som är personuppgiftsansvarig för dig hjälper vi självklart dig att reda ut det. 

För att vi ska kunna hjälpa dig med dina rättigheter behöver du kontakta oss skriftligt. För att vi ska kunna hitta dina personuppgifter, samt skicka dem till dig behöver vi namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har. För att säkerställa att det enbart är du som får tillgång till de uppgifter vi skickar är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan. Efter utskicket av registerutdraget kommer vi spara din förfrågan i 12 månader.

Har du fler frågor så tveka inte kontakta oss!